Hải Thiên Long Ba Năm Một Chặng Đường

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Hải Thiên Long được thành lập năm 2012. Với phương châm làm việc “Trung Thực – Kỷ Luật – Trách Nhiệm”, ngay từ ban đầu Ban lãnh đạo Công ty đã cương quyết trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân viên trên nền tảng tư duy đạo đức nghề nghiệp. Đã là người bảo vệ chuyên nghiệp phải có tính “Trung Thực”, phải có tinh thần “Kỷ Luật” và phải làm việc có “Trách Nhiệm”.

Qua bao nhiêu phấn đấu nổ lực, thành quả đạt được của Hải Thiên Long là đã có được một lượng lớn khách hàng. Mặc dù không thể so sách được với các Công ty đàn anh đi trước, nhưng với Hải Thiên Long đây là thành quả đáng được trân trọng. Đặt biệt năm 2014, Công ty được công nhận “THƯƠNG HIỆU ĐƯỢC KHÁCH HÀNG TÍN NHIỆM 2014”

Từ đó Công ty Hải Thiên Long không ngừng phát huy năng lực, giữ vững hình ảnh tốt đẹp mà bản thân Công ty đã gầy dựng trong ba năm qua. Nhờ có sự phấn đấu nổ lực không ngừng đó mà trong năm 2015 một lần nữa Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Hải Thiên Long đã được chứng nhận là đơn vị đạt Top100 “THƯƠNG HIỆU – NHÃN HIỆU XUẤT SẮC VIỆT NAM 2015”

Với thành quả đạt được, tập thể lãnh đạo và nhân viên Hải Thiên Long rất tự hào và cam kết sẽ phát huy truyền thống sẵn có, nỗ lực phấn đấu giữ vững thương hiệu đạt được.

Để làm được điều này, ngay từ bây giờ và mãi về sau, toàn bộ lãnh đạo và nhân viên Công ty tự ý thức được trách nhiệm của mình làm sao để khách hàng khi đã tìm đến với Hải Thiên Long sẽ không phải lo nghĩ về chất lượng phục vụ của một dịch vụ mà trong đó là chất lượng của lòng tin.