HỒ SƠ NĂNG LỰC

. HỒ SƠ PHÁP LÝ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CÁC GIẢI THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC:

 

 

 

 

 

 

III. CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN

 

 

 

 

 

III. KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU:

 

   1. Công ty TNHH Phòng Khám Chuyên Khoa
       Sài Gòn Nhi;
   2. Công ty Cổ Phần Bất Động Sản HTREAL;
   3. Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hoàng
       Nam;
   4. Công ty CP Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Việt
       Trung – CN Long An;
   5. Công ty TNHH Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại
       Nam Hải;
 
   6. Phòng Khám Đa Khoa Thành An;
 
   7. Công ty TNHH Thêu Đông Dương;
 
   8. Công ty TNHH Eun-Sun Vina Embroidery;
 
  9. Công ty TNHH May Công Nghiệp Trường Vinh;
 
 10. Công ty TNHH Dệt May KH-Vina;
 
    .........
    .........
    .........

 

 IV. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG:

 

 

BẢO VỆ KHU VUI CHƠI

 

 


 

BẢO VỆ CÔNG TY

 


 

TẬP ĐIỀU LỆNH

 

 

        THƯỜNG XUYÊN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ

 

 

 

TẬP LUYỆN VÕ THUẬT
 

 

KHEN THƯỞNG CHO NHÂN VIÊN GIỎI
 

 

C.TY HẢI THIÊN LONG ĐẠT ĐƯỢC DANH HIỆU

THƯƠNG HIỆU ĐƯỢC KHÁCH HÀNG TÍN NHIỆM