LỢI ÍCH KHI HỢP TÁC VỚI CÔNG TY HẢI THIÊN LONG

  • Hợp tác với bảo vệ chuyên nghiệp sẽ nâng cao vị thế doanh nghiệp.

  • Giảm đến 35% chi phí quản lý so với sử dụng bảo vệ nội bộ bởi phí dịch vụ đã được bao trọn gói gồm: lương, thưởng, đồng phục, thiết bị bảo vệ, ngày nghỉ, thuốc men, phúc lợi xã hội, bảo hiểm…

  • Nhân viên bảo vệ của chúng tôi có thể dễ dàng luân chuyển (khi khách hàng có yêu cầu) mà không sợ bất kỳ trở ngại nào về vấn đề hợp đồng lao động.

  • Phòng chống tiêu cực trong quản lý doanh nghiệp.

  • Được cảnh báo các sự cố và rủi ro.

  • Được bồi thường thiệt hại do nhân viên bảo vệ gây ra.

  • Phối hợp với Công an, chính quyền địa phương giải quyết các sự cố kịp thời.

  • Lực lượng phản ứng nhanh hỗ trợ 24/24h khi xảy ra sự cố.

  • Chúng tôi luôn kịp thời thông báo tất cả các thông tin, sự kiện liên quan đến mục tiêu bảo vệ cho Quý khách hàng biết để kịp thời xử lý.