Đào tạo


ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ

       Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Hải Thiên Long luôn chú trọng công tác đào tạo nghiệp vụ. Qua quá trình đào tạo từ căn bản đến nâng cao, chúng tôi tìm ra ...

Xem chi tiết

ĐÀO TẠO VÕ THUẬT

       Việc rèn luyện võ thuật không chỉ nhằm đáp ứng cho công việc mà còn để năng cao thể lực, nâng cao sức khỏe của nhân viên. Do đó công ty chúng tôi ...

Xem chi tiết