Dịch vụ bảo vệ


Bảo vệ mục tiêu di động

CÔNG TÁC BẢO VỆ CHUYỂN TIỀN, VÀNG VÀ HÀNG HÓA Khái niệm: Bảo vệ vận chuyển tiền tệ, vàng và hàng hóa (gọi tắt là tài sản) là một dịch vụ bảo vệ vận ...

Xem chi tiết

Bảo vệ sự kiện

CÔNG TÁC BẢO VỆ SHOW CA NHẠC, THỜI TRANG Khái niệm, tính chất, đặc điểm sự  kiện thể thao: Show ca nhạc thời trang là một hình thức giao lưu, quảng bá giữa các vận động viên với ...

Xem chi tiết

Bảo vệ mục tiêu di động

          Dịch vụ bảo vệ mục tiêu di động là loại hình bảo vệ phức tạp, nguy hiểm đòi hỏi người tham gia thực hiện nhiệm vụ phải là những người có kinh nghiệm cao trong nghề, am ...

Xem chi tiết