Giới thiệu

HỢP ĐỒNG MẪU

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ HẢI THIÊN LONG ___________________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ***** Số: ...

Xem chi tiết

HỒ SƠ NĂNG LỰC

. HỒ SƠ PHÁP LÝ:                   II. CÁC GIẢI THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC:             III. CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ NHÂN ...

Xem chi tiết

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

         Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Hải Thiên Long được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0311858351 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh ...

Xem chi tiết