Giới thiệu

HỢP ĐỒNG MẪU

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ HẢI THIÊN LONG ___________________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ***** Số: ...

Xem chi tiết

HỒ SƠ NĂNG LỰC

. HỒ SƠ PHÁP LÝ:                     II. CÁC GIẢI THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC:             III. CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ NHÂN ...

Xem chi tiết

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

         Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Hải Thiên Long được chuyển đổi từ Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Hải Thiên Long theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0311858351 do Sở Kế ...

Xem chi tiết